Blog

Zasady opustów za energię oddawaną do sieci – na czym polegają?

Na czym polegają zasady opustów za energię oddawaną do sieci?

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii wprowadziła tzw. system opustów dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Z każdej 1 kWh energii oddanej do sieci energetycznej, odbierzemy jej 80%, natomiast 20% tej energii zostaje oddane energetyce w zamian za jej magazynowanie (w przypadku instalacji fotowoltaicznych typu ON-GRID o mocy zainstalowanej nie większej niż 10 kW). Energia może zostać odebrana w ramach rocznego rozliczenia, później nadwyżka jest tracona (staje się własnością energetyki). Szczególnie ważny jest więc odpowiedni dobór wielkości instalacji fotowoltaicznej, która nie powinna być przewidywana na wytwarzanie większej rocznej ilości energii w stosunku do rocznego zapotrzebowania budynku ne energię. W przeciwnym razie ulegnie pogorszeniu efekt ekonomiczny – wydłużony zostanie okres zwrotu kosztów inwestycji.

Opusty za energię oddawaną do sieci z instalacji fotowoltaicznej

Wykorzystanie sieci elektroenergetycznej zastępuje konieczność stosowania kosztownych i ograniczonych co do trwałości lokalnych akumulatorów energii. W przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 10 kW, można tu mówić o pobieraniu 20% prowizji za korzystanie z sieci (od 10 do 40 kW: 30%). Nie jest to wygórowana wartość biorąc pod uwagę brak potrzeby zakupu i wymiany akumulatora, jego konserwacji itp. Pod uwagę należy wziąć również fakt, że sprawność akumulatorów wysokiej klasy czasem przekracza 90% i obniża się wraz z kolejnymi cyklami ładowania/rozładowania.

Funkcjonowanie standardowej instalacji fotowoltaicznej typu ON-GRID

Instalacja fotowoltaiczna typu ON-GRID to taka, która jest podłączona do sieci elektroenergetycznej stanowiąc jej element. Może oddawać nadwyżki energii, które następnie będą odbierane w ramach tzw. zasady opustów.

Praca instalacji fotowoltaicznej typu ON-GRID

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X