Blog

Jaki jest typowy profil zużycia energii w domu?

Jaki jest typowy profil zużycia energii elektrycznej w domu?

Znajomość profilu zużycia energii elektrycznej w domu jest szczególnie istotna dla jego mieszkańców. W pierwszej kolejności informacja ta pozwala dokonać wyboru odpowiedniej taryfy na zakup energii. Może się okazać się, że zużycie energii w godzinach poza tzw. szczytem jest na tyle wysokie, że korzystniejszy będzie wybór taryfy 2-strefowej (np. G12w). Zmiana taryfy z 1- na 2-strefową może przynieść kilkanaście procent oszczędności w rocznych kosztach zakupu energii elektrycznej. Znajomość profilu zużycia energii pozwala także na dokładniejszy i świadomy dobór wielkości instalacji fotowoltaicznej. Można wówczas dokonać bardziej precyzyjnej analizy efektu ekonomicznego z zastosowania takiej instalacji, m.in. zakładając bliższy rzeczywistości poziom tzw. autokonsumpcji energii elektrycznej.

Profil rozbioru energii elektrycznej w domu

Przykładowy profil zużycia energii elektrycznej w budynku jednorodzinnym w dniu roboczym (nieobecność mieszkańców w ciągu dnia) oraz w sobotę (pobyt mieszkańców  ciągu dnia, większy zakres prac porządkowych). Profile rozbioru w sezonie letnim na podstawie wskazania z licznika energii elektrycznej.

Statystyki systemu OPTI-ENER dla profili zużycia energii elektrycznej

System OPTI-ENER umożliwia dokonywanie pomiarów zarówno energii elektrycznej zużywanej w domu, jak i wytwarzanej przez system fotowoltaiczny bądź inne źródło energii. Na podstawie bilansów energii można na bieżąco posiadać m.in. informację jaka jej ilość nie została bezpośrednio zużyta i musiała zostać zakumulowana w sieci. Ta częśćenergii będzie możliwa do odebrania z sieci w późniejszym czasie (na zasadzie opustów zgodnie z ustawą OZE).

Profil rozbioru energii elektrycznej w aplikacji EKONTROL

Przykładowy tygodniowy profil zużycia energii elektrycznej w budynku jednorodzinnym zarejestrowany dzięki systemowi OPTI-ENER. Wartości ujemne wskazują na energię zużywaną w budynku, z kolei wartości dodatnie będą wskazywać energię wytwarzaną przez instalację fotowolaiczną lub inne źródło energii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X