Blog

Inwertery

Jak działa inwerter?

Inwerter nazywany także falownikiem stanowi centralny punkt instalacji fotowoltaicznej. Znajduje się pomiędzy źródłem energii elektrycznej – panelami fotowoltaicznymi, a odbiornikami tej energii – siecią elektryczną w budynku, a także siecią elektroenergetyczną. Jednym z podstawowych zadań inwertera solarnego jest zamiana wytwarzanego przez panele PV prądu stałego na prąd przemienny.

Jak dobrać inwerter do paneli fotowoltaicznych?

Inwertery Solis z jakich korzysta w swojej ofercie firma Hewalex, cechują się bardzo szerokim zakresem pracy. Praktycznie w zakresie wydajności 20-100%m inwerter Solis zachowuje swoją maksymalną sprawność na poziome rzędu 98%. Ze względu na koszty i opłacalność inwestycji, nie jest jednak wskazane jego nadmierne przewymiarowanie. Zaleca się aby nominalna moc wyjścia inwertera mieściła się w zakresie +-20% od maksymalnej łącznej mocy paneli PV (w warunkach nominalnych STC). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w przyszłości planowana jest rozbudowa instalacji PV. Wówczas można dobrać inwerter o większej mocy, najlepiej po konsultacji technicznej z dostawcą systemu PV. Inwertery Solis już od mocy 3 kW posiadają możliwość podłączenia 2 niezależnych pól paneli fotowoltaicznych (tzw. stringi). Będzie to szczególnie przydatne gdy np. na budynku zabudowano 2 pola paneli różniące się pod względem warunków nasłonecznienia. Każdy układ PV będzie odrębnie monitorowany (MPPT) tak aby maksymalnie wykorzystać ich chwilową wydajność.

Inwerter 1-fazowy czy 3-fazowy?

Wybór inwertera pod względem ilości faz prądowych jest zależny zasadniczo o wielkości instalacji PV i typu sieci domowej. W instalacjach fotowoltaicznych o małej mocy stosuje się zwykle inwertery 1-fazowe. Cena inwertera 1-fazowego małej mocy będzie wyraźnie niższa niż 3-fazowego, a jednocześnie powinien on pracować z wyższą sprawnością. Jako graniczną wartość można tu przyjąć moc wyjściową inwertera 3 kW. Powyżej niej można rozważyć już zastosowanie inwertera 3-fazowego. Należy wziąć pod uwagę wymagania Operatorów Sieci Dystrybucyjnych, którzy aktualnie (03.2020) i tak wymagają, aby powyżej mocy 3,68 kW inwerter był już 3-fazowy.

Miejsce montażu inwertera

Należy dążyć do tego, aby całkowita długość przewodów w instalacji PV była jak najmniejsza. Wysokiej klasy inwertery posiadają budowę przystosowaną do większości warunków, nawet na zewnątrz budynku. Obudowy inwerterów Solis są zarówno wodo- jak i pyłoszczelne (IP65). Badania wytrzymałościowe są dla nich prowadzone m.in. w warunkach klimatu gorącego (pustynia), jak i zimnego, a także w środowisku wilgotnym i zasolonym (strefa nadmorska). Dzięki temu inwerter mógł otrzymać 10-letnią gwarancję producenta. Ważne z punktu widzenia warunków pracy inwertera jest zapewnienie chłodzenia. Inwertery Solis są chłodzone w sposób naturalny bez wymuszenia pracą wentylatora. Zmniejsza to pobór energii, obniża poziom hałasu (do 30 dB) i nie jest wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne wentylatora. Inwerterów nie wolno instalować w zamkniętych przestrzeniach typu szafka, wnęka itp.!

Monitoring instalacji fotowoltaicznej

Inwertery Solis można wyposażyć w podstawowe rozwiązanie służące zdalnemu odczytowi parametrów i statystyk – Data Stick WiFi. Można też zastosować zaawansowane rozwiązanie – OPTI-ENER firmy Hewalex. Pozwala on dodatkowo na miejscowe i zdalne zarządzanie bilansem energii w budynku. Możliwe jest dzięki temu zwiększanie tzw. autokonsumpcji energii elektrycznej i poprawa opłacalności instalacji fotowoltaicznej. System OPTI-ENER może np. uruchamiać automatycznie urządzenia, które będą pobierać wytwarzaną bezpłatną energię elektryczną. Bezpośrednie zużycie energii ogranicza ilość oddawaną do sieci, za co energetyka pobiera „prowizję” (0,2 kWh za każdą oddaną i magazynowaną 1 kWh energii elektrycznej w instalacjach PV o mocy do 10 kW).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X