Blog

Chłodzenie pomieszczeń z pompą ciepła PCWU

Pompa ciepła przeznaczona do podgrzewania ciepłej wody użytkowej – zarówno w wersji z podgrzewaczem pojemnościowym (np. PCWU 200eK-1.8kW), jak i wersji bez podgrzewacza (PCWU 3,0kW), może spełniać dodatkową funkcję – chłodzenia pomieszczeń. Co ważne – poza niewielkim dodatkowym kosztem inwestycji związanym z zakupem elementów wentylacyjnych, funkcja ta nie powoduje wzrostu bieżących kosztów eksploatacyjnych. Wykorzystuje się bowiem usuwane z pompy ciepła schłodzone „zużyte” powietrze. Nie należy traktować tego rodzaju chłodzenia, jako podstawowego w budynku. Stanowi ono jedynie funkcję dodatkową i aktywną wtedy, gdy pompa ciepła znajduje się w trybie podgrzewania wody użytkowej. Można przyjąć, że w ciągu doby w standardowych warunkach, pompa ciepła będzie pracowała nie więcej niż 5-6 godzin i w tym też czasie, pomieszczenia będą mogły być dodatkowo schładzane.

W jaki sposób schładzane jest pomieszczenie?

Podstawowym wariantem chłodzenia jest pobieranie i usuwane powietrza w tym samym pomieszczeniu. Stosując kompletny zestaw wentylacyjny z oferty firmy Hewalex, można rozszerzyć zakres funkcjonalności pompy ciepła, gdyż obejście z przepustnicą pozwala ręcznie zmieniać sposób dystrybucji usuwanego z pompy ciepła chłodnego powietrza. Może być ono nawiewane poprzez dyszę dalekiego zasięgu do pomieszczenia lub usuwane poza budynek, aby np. nie dopuszczać okresowo do nadmiernego wychłodzenia pomieszczenia.

chłodzenie pomieszczenia pompą ciepła

Zastosowanie rozszerzonego zestawu wentylacyjnego, w skład którego wchodzą 2 obejścia z przepustnicą, pozwala decydować zarówno o rozdziale nawiewanego chłodnego powietrza, jak też o pobieraniu przez pompę powietrza. W ten sposób powietrze dla pompy ciepła może być pobierane z wewnątrz, jak i z zewnątrz pomieszczenia. Przy niskich ujemnych temperaturach zewnętrznych, możliwe jest na przykład wykorzystanie powietrza wewnętrznego, dla zapewnienia pracy pompy ciepła.

chłodzenie pomieszczenia pompą ciepła 2

Inną możliwością funkcjonowania chłodzenia, przy zastosowaniu rozszerzającego zestawu wentylacyjnego, jest wybór nawiewu chłodnego powietrza do różnych pomieszczeń, w zależności od potrzeb mieszkańców.

chłodzenie pomieszczenia pompą ciepła 3

Jakie wyposażenie jest niezbędne do zastosowania z pompą ciepła?

Aby w dogodny sposób wykorzystać możliwość chłodzenia pomieszczeń przez pracującą pompę ciepła typu PCWU, należy zastosować jeden z dwóch zestawów wentylacyjnych lub też oddzielnie zamówione elementy wentylacyjne. Zastosowanie regulowanej dyszy dalekiego zasięgu, pozwala w bardziej precyzyjny sposób kierować w pomieszczeniu nawiewane powietrze. Łączna długość przewodów elastycznych o średnicy DN160 nie powinna przekraczać 10 mb, ze względu na nadmierne zwiększenie oporów przepływu.

zestaw wentylacyjny do pompy ciepła zestaw wentylacyjny do pompy ciepła 2 trójniki
Zestaw wentylacyjny pompy ciepła: cena 297 zlZestaw wentylacyjny pompy ciepła rozszerzony: cena 357 zł

Jakie pomieszczenia można schładzać?

Ze względu na ograniczony i nieregularny czas pracy pompy ciepła w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zalecane jest chłodzenie pomieszczeń pomocniczych w domu, jak przede wszystkim pralni, suszarni, spiżarni, pomieszczeń typu fitness room, itp.. Należy wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia dopływu do pompy ciepła niezanieczyszczonego powietrza, stąd nie stosuje się bezpośredniego poboru powietrza z pomieszczeń takich jak kotłownia opalana paliwem stałym, skład opału, pralnia przemysłowa, itp..

Jakie są koszty chłodzenia?

Koszty inwestycji są zwiększone jedynie nieznacznie, poprzez zakup elementów wentylacyjnych, jak np. kompletnego zestawu wentylacyjnego wyposażonego w przepustnicę z obejściem, dyszę powietrzną dalekiego zasięgu i kanały wentylacyjne. Koszty eksploatacji nie są zwiększone, gdyż pompa ciepła pracuje w standardowym trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X