Blog

Autokonsumpcja energii, a opłacalność instalacji PV

Autokonsumpcja energii, a opłacalność instalacji fotowoltaicznej

Autokonsumpcja energii elektrycznej przy typowym zachowaniu mieszkańców domu jednorodzinnego nie przekracza zwykle 20÷30% w skali roku. Najczęściej przez większą część dnia mieszkańcy domu przebywają w pracy, szkole itd. Energia wytwarzana wówczas przez instalację fotowoltaiczną trafia w większej części do sieci elektroenergetycznej. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (stan na 01.2018) nie przewiduje odsprzedaży energii elektrycznej przez właściciela instalacji PV. Może być ona rozliczona zgodnie z zasadą opustów, czyli odebrana w wysokości 80% energii oddanej wcześniej do sieci. Z tego też wynika zasadność zwiększania poziomu autokonsumpcji energii, aby całkowita wartość „prowizji” pobieranej przez sprzedawcę była jak najniższa i tym samym korzystniejszy będzie efekt ekonomiczny z zastosowania instalacji PV.

Wpływ autokonsumpcji energii na opłacalność instalacji fotowoltaicznej

Poglądowy wykres wpływu autokonsumpcji energii na opłacalność zastosowania instalacji PV. Jeżeli możliwe będzie zwiększenie poziomu autokonsumpcji z typowych 20-30% do np. 70%, to okres zwrotu kosztów inwestycji związanej z zastosowaniem instalacji PV obniży się o 1 rok (z ok. 9 do ok. 8 lat). Obliczeń dokonano w Kalkulatorze PV dla instalacji o mocy 3 kW (koszt całkowity inwestycji 15.300 zł brutto).

Jak sprawdzić wpływ autokonsumpcji energii na opłacalność zastosowania instalacji PV?

Można tego dokonać wykonując dobór instalacji fotowoltaicznej wraz z analizą ekonomiczną, gdzie możliwe jest definiowanie różnych poziomów autokonsumpcji energii. Porównując wyniki analizy dla różnych poziomów autokonsumpcji można ocenić jej wpływ na efekt ekonomiczny określonej wielkości instalacji PV w określonych warunkach zastosowania. Wykonywanie doborów i analiz ekonomicznych jest możliwe dzięki profesjonalnemu ogólnodostępnemu Kalkulatorowi PV.

Sposób definiowania poziomu autokonsumpcji energii w toku obliczeń Kalkulatora PV (w analizie ekonomicznej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X